Dokumenty a Odkazy

Kompletní výstupy Adaptační strategie:

Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Liberec

Akční plán

Manažerské shrnutí

Prezentace z veřejného představení a workshopu k výstupům Adaptační strategie (3.5.2023)


Prezentace Kanceláře architektury města


KLIMA SE MĚNÍ, ZMĚŇ SE I TY! Putovní klimatická výstava napříč městy České republiky:

https://vystava.klimasemeni.cz


Státní fond životního prostředí ČR: 

www.sfzp.cz/norskefondy


Ministerstvo financí České republiky: 

www.norskefondy.cz


Fondy EHP a Norska:

 www.eeagrants.org